Informacje

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

II Kongres Nauk Sądowych

 

MIEJSCE KONGRESU:                                          DATA KONGRESU:

Auditorium Maximum                                         20 czerwca 2015r. (sobota)
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 
GODZINY OBRAD:
10-18:00
 
 
KONTO
(subkonto PTPS, Szczecin, ul. Juranda 1,
tytuł wpłaty: II KNS)
69 1090 1492 0000 0001 1382 4745
 

 

Cele kongresu:

dalsza integracja biegłych i rzeczoznawców,
poprawa statusu biegłego,
optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.
szeroka informacja w mediach.
 

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

  1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
  2. Ustawa o biegłych sądowych.
  3. Status biegłego w Polsce, w porównaniu do innych krajów.

 

Obrady w sekcjach: godzina 15:00 -18:00, aula B, C i D

  1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia
  2. nauki techniczne i rolnicze
  3. rzeczoznawcy

 

Kartę zgłoszenia i ankietę (w załączeniu) prosimy przesłać:

  • najlepiej mailem: biuro@2kns.pl, lub
  • Fax: 91 881 21 34, lub
  • Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny II KNS, ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin

 

Opłata konferencyjna wynosi 250zł do dnia: 20.05.2015.

Po tym terminie opłata wynosi 350zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania II KNS, wynajem sal itp.

 

Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin
Tytuł przelewu: II KNS