Pokrzywdzeni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dodano  16.02.2018

KOMUNIKAT

obraz

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w dniach 19 - 25 lutego 2018 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym okresie, w dniach roboczych, tj. 19-23 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 38) dyżurować będą prokuratorzy, którzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych informacji dotyczących ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym również materialnej. Dyżury takie będą pełnione we wszystkich jednostkach organizacyjnych gdańskiego regionu prokuratury.

 

Lista organizacji finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wg stanu na rok 2018 dostępna jest pod adresem:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-os...

oraz w serwisie

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 

Dodano  17.07.2017

BAZA DANYCH NA 2017 ROK

Dodano  17.023.2016

KOMUNIKAT

obraz

        W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 20 - 24 lutego 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 38) dyżurować będą prokuratorzy, którzy będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnych informacji dotyczących ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym również materialnej. Dyżury takie będą pełnione we wszystkich jednostkach organizacyjnych gdańskiego regionu prokuratury. 

TELEADRESOWA BAZA DANYCH WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

 

OBCHODY TYGODNIA POMOCY OSOBOM
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM !

 

                W dniach od 23 do 27  lutego 2015 r., odbędą się OBCHODY TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. W tym okresie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w godzinach 10.00 – 14.00 w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 38, uzyskać bezpłatne  informacje dotyczące uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym pomocy materialnej. W dniu 24 lutego 2015 r. dyżur będzie pełniony wspólnie z psychologiem.


Baza podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ !
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Moze to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działaja podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitenciarnejna udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamietaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróc się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestepstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Pokrzywdzonym jest każdy, kto stał się ofiarą
jakiegokolwiek przestępstwa,
ponosząc z tego powodu określone krzywdy i straty.

Pokrzywdzony ma prawo:

 • żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania karnego,
 • złożenia (wycofania) wniosku o ściganie,
 • uzyskiwania informacji,
 • aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, wskazania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych osób),
 • w toku postępowania korzystania z pomocy pełnomocnika,
 • do postępowania mediacyjnego (mediator pomaga stronom konfliktu w rozwiązaniu lub załagodzeniu sporu),
 • w postępowaniu sądowym wytoczenia powództwa cywilnego w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa, takich samych roszczeń może dochodzić w drodze postępowania cywilnego,
 • ubiegania się o kompensatę państwową,
 • uzyskania wsparcia finansowego z Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw,

Osoby pokrzywdzone, w tym szczególnie dotknięte przemocą w rodzinie na terenie apelacji gdańskiej mogą uzyskać pomoc m.in. w następujących placówkach:

 1. OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, PI. K.s. Gustkowicza 13, tel. 801 011 843,(58) 51101 21/22,
 2. OPOPP Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Elbląg, ul. Fr.Stefczyka 7-8/6, 6a, tel. (55) 642 44 25,
 3. OPOPP Stowarzyszenie „Azyl” w Toruniu, ul. Brzozowa 9, tel. 600 201 114,
 4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) - Elbląg, ul. Związku Jaszczurzego 17, tel. (55)255 00 01.
 5. SOW, Gdynia, ul. Wejherowska 65, tel. (58) 664 33 66, 664 34 50, 667 40 89,
 6. SOW Rusocin, ul. Rataja 10, tel. (58) 691 19 36,
 7. SOW Tuchola, ul. Przemysłowa 6, tel. 664 721 527.

Każdego roku w m-cu lutym odbywa się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, podczas którego, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać w jednostkach prokuratury, szczegółowych informacji na temat swoich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy, w tym pomocy materialnej.

 

-->