Norway Grants - SYDIG

Wersja do wydrukuWersja do wydruku


         Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku uczestniczy w projekcie wdrożenia systemu informatycznego SYDIG służącego do przetwarzania dokumentów papierowych zawartych w aktach prowadzonych spraw do postaci elektronicznej oraz zarządzania tak utworzonymi repozytoriami dokumentów elektronicznych.

         Digitalizacja akt najpoważniejszych śledztw ma na celu umożliwienie korzystania z ich uwierzytelnionego obrazu bez konieczności dysponowania papierowym oryginałem akt, co znacznie ułatwi i przyspieszy realizację czynności procesowych oraz sporządzanie kopii dokumentów na potrzeby stron postępowania przygotowawczego.

         Realizacja projektu (w wybranych jednostkach prokuratury) wspomagającego wzrost efektywności ścigania karnego możliwa była dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.