Paweł Mężykowski

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

poszukuje do sprawy RP II Ds. 7.2016 

 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku poszukuje do sprawy RP II Ds. 7.2016 listem gończym z dnia 04 kwietnia 2017 roku

1.      Nazwisko i imiona – MĘŻYKOWSKI Paweł

2.      Pseudonim – brak danych

3.      Imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki – Dariusz, Beata z domu Janowska

4.      Data i miejsce urodzenia – 29 sierpnia 1992r w Nowym Mieście Lubawskim

5.      Ostatnie miejsce zameldowania – Kuligi 52, 13- 324 Grodziczno

6.      Ostatnie miejsce zamieszkania – Kuligi 52, 13- 324 Grodziczno

7.      Ostatnie miejsce pracy – nie ustalono

8.      Zawód – stolarz

9.      Obzwatelstwo - polskie

10.    Płeć - mężczyzna

Krótki opis czynu przestępnego zarzucanego poszukiwanemu oraz kwalifikacja prawna:

I.          W okresie od 01.01.2015r do 30.06.2016r brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem należności publicznoprawnych w postaci podatku akcyzowego, przewożeniem wyrobów akcyzowych z pominięciem obowiązku oznaczenia skarbowymi znakami akcyzy, popełnianiem występków „prania brudnych pieniędzy” i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

II.        W okresie od 01.01.2015r do 30.06.2016r udzielił pomocy w uchyleniu się od opodatkowania związanego z obrotem suszem tytoniowym, czym uszczuplił podatek akcyzowy wielkiej wartości w wysokości 144 434 540 zł, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw z art. 54 § 1 kks w zb z art. 63 § 2 kks w zb z art. 65 § 1 kks w zw z art. 6 § 2 kks w zw z art. 7 § 1 kks w zw z art. 37 § 1 pkt. 1, 2 i 5 kks

 

 

Zgodnie z listem gończym:

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk.)

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk).

Jednocześnie udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk.)”