Przydatne linki

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przydatne linki:

Elektroniczna skrzynka podawcza
Dziennik ustaw

Naczelne organy RP i urzędy centralne:

Prezydent RP
Sejm RP
Senat RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Archiwa Państwowe
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Pamięci Narodowej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Narodowy Bank Polski
Najwyższa Izba Kontroli
Rzecznik Praw Obywatelskich
Służba Celna RP
Straż Graniczna

Ministerstwa:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia

Organizacje międzynarodowe:

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Rada Europy
Unia Europejska

Sądy i trybunały:

Sąd Najwyższy RP
Trybunał Konstytucyjny RP
Krajowa Rada Sądownictwa
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku

Policja:

Komenda Główna Policji
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Wydawnictwa prawnicze:

Dom Wydawniczy ABC
Wydawnictwo C.H.Beck
Wydawnictwo Prawnicze LEX

Inne strony:

Związek Zawodowy Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej
Podmioty i organizacje świadczące pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym "UWOLNIENIE"
Adwokatura Polska
Serwis Studentów Prawa
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
System e-learning Kancelarii Prezesa Rady Ministrów