Janusz Stajszczak

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

poszukuje do sprawy RP II Ds. 39.2016 

 

„Prokuratura Regionalna w Gdańsku poszukuje do sprawy RP II Ds. 39.2016 listem gończym z dnia 17 listopada 2016 roku

1.      Nazwisko i imiona – STAJSZCZAK Janusz Andrzej

2.      Pseudonim – brak danych

3.      Imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki – Czesław, Felicja zd. Matysiak

4.      Data i miejsce urodzenia – 17 marca 1959 roku w Bydgoszczy

5.      Ostatnie miejsce zameldowania – 86-031 Osielsko, ul. Goździkowa 26

6.      Ostatnie miejsce zamieszkania – 78-100 Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11

7.      Ostatnie miejsce pracy – "ARKA – MEGA" S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

8.      Zawód – technik komunikacji

9.      Rysopis:  wzrost: 185 cm, oczy: niebieskie, włosy: długie, ciemne z siwizną, spięte, budowa ciała: szczupła, znaków szczególnych brak

Janusz Stajszczak

Krótki opis czynów przestępczych zarzucanych poszukiwanemu oraz kwalifikacja prawna: Janusz A. Stajszczak podejrzany jest o kierowanie w okresie od 3 czerwca do 25 sierpnia 2009 roku w Bydgoszczy dokonaniem przez inne osoby udaremnienia zaspokojenia wielu wierzycieli spółki DOMAR – BYDGOSZCZ S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez zbycie lub rzeczywiste obciążenie mienia wielkiej wartości zagrożonego zajęciem, a należącego do ww. spółki, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 18 § 1 kk. w zw. z art. 300 § 1 i 3 kk. i inne oraz o kierowanie w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 14 listopada 2011 roku w Bydgoszczy dokonaniem przez inne osoby prania brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego wyżej przestępstwa, tj. o popełnienie przestępstwa  z art. 18 § 1 kk. w zw. z art. 299 § 1 i 5 kk. i inne.

 

Zgodnie z listem gończym:

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o nim najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk.)

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk).

Jednocześnie udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk.)”