Elektroniczna skrzynka podawcza

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Elektroniczna skrzynka podawcza ( Kliknij aby przejść do skrzyki )

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do Biura Podawczego mieszczącego się w pokoju nr 2 przy ul. Wały Jagiellońskie 38 na następujących nośnikach danych: 
a) Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
b) Płyta CD-R, DVD-R 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w fromacie Xades-Bes

2. Akceptowalny format załączników to: a) DOC,RTF b) XLS c) CSV d) TXT e) GIF, TIF, BMP, JPG f) PDF g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone